Bijdrage Vast­stelling bestem­mingsplan Bezui­denhout (dakop­bouwen)


Raad

20 september 2018

Voorzitter, met deze wijziging worden dakopbouwen toegestaan, terwijl juist hierover de rechtszaak is verloren vanwege de parkeerdruk. De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat we over een paar jaar moeten constateren dat de parkeerdruk is toegenomen en dat het college dan weer meer parkeerplaatsen wil aanleggen ten koste van groen. Waar een auto staat, kan namelijk geen boom staan of een kind spelen, voorzitter

In Bezuidenhout-Oost is de situatie al erg en is het verstandig maatregelen te nemen. Het college komt nog niet met iets concreets gekomen, terwijl dit wel nodig is. Vandaar de volgende motie.