Bijdrage Uitbreiding British School


Raad

20 september 2018

Voorzitter,

Schone lucht is voor kinderen essentieel. Daarom worden geen nieuwe scholen langs een snelweg gebouwd. Toch willen we dit als Raad toestaan door een Verklaring van Geen Bedenking af te geven. Daarbij ziet de algemene verklaring van geen bedenking niet op een bestemmingswijziging van een groene bestemming naar een maatschappelijke bestemming. Vandaar deze motie.

Voorzitter, daarnaast kampen de huidige scholieren en inwoners van Leidschenveen al met slechte lucht. Dit moet anders. Vandaar de volgende motie.