Bijdrage Haagse Markt


Raad

3 juni 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil de Haagse rekenkamer bedanken voor het uitgebreide onderzoek wat zij hebben gedaan in het slepende dossier van de Haagse Markt.

Terwijl in de commissiebehandeling nog onduidelijkheid werd gecreëerd over hoe de rapporten van de rekenkamer en de gemeentelijke accountantsdienst elkaar tegen zouden spreken. Maar niets is minder waar, blijkt ook bij de laatste commissiebehandeling van de tweede termijn.

De Partij voor de Dieren staat volledig achter het besluit van de rekenkamer. De hardwerkende ondernemers hebben te hoge tarieven betaald waardoor zij recht hebben op volledige compensatie. Laat deze ondernemers en de ondernemers die gedurende die tijd actief waren maar het financieel niet hebben overleefd het geld terug krijgen waar ze recht op hebben.

Voorzitter, een van de insprekers tijdens de commissiebehandeling had het over eerlijke politici. In dit dossier is het vertrouwen van de markt ondernemers geschaad. Laten we vanavond als gemeenteraad alle zeilen bijzetten om dat vertrouwen terug te winnen.