Bijdrage Vast­stelling voor­ontwerp herin­richting Mient en omstreken


Raad

3 juni 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is tegen ontgroening. En het coalitieakkoord is dit ook. Hierin staat namelijk dat bomen alleen worden gekapt als dit niet aantoonbaar anders kan. Het voorliggende plan is hiermee in strijd.

De gemeente kapt honderden bomen. Een deel daarvan kan voorkomen worden door andere keuzes te maken bij de inrichting. Daarnaast verdwijnen weer honderden vierkante meters groen. Als doekje voor het bloeden versterkt de gemeente het overgebleven groen, alsof dat op het huidige stuk niet zou kunnen.

Voorzitter, dit betekent dus weer een de facto verstening in Den Haag. En voor wat? Wat parkeerplaatsen; waar ook nog eens geen behoefte aan is. Dit beleid moet wat de Partij voor de Dieren betreft tot het verleden behoren.

Het eerlijke verhaal is dat je niet 75 parkeerplekken kan aanleggen zonder dat er groen verdwijnt.

Ook het argument dat dit al eerder is besloten klopt niet, want er wordt meer versteend dan nodig. Vandaar het volgende amendement. Hierin verkleinen we het aantal parkeerplaatsen en voegen we daar meer groen toe.

Dan een aantal vragen. Klopt het dat in de vergelijking tussen het aantal te kappen bomen en de nieuwe bomen niet bomen zijn meegenomen die al eerder zijn gekapt? En dat er zo minder bomen terugkomen dan er stonden?

En over de ecologische zone vraagt mijn fractie zich af of dit gegeven de beperkte ruimte wel zo’n zone mag zijn. Graag een reactie.

Dank

Interessant voor jou

Bijdrage Haagse Markt

Lees verder

Bijdrage Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer