Bijdrage Econo­mische Visie Den Haag+ 2030; brede econo­mische groei in een stad zonder grenzen


Raad

3 juni 2020

Voorzitter,

Vier jaar geleden werd door het college aangegeven dat Den Haag wil toewerken naar een circulaire economie. Er werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en er zou een actieplan komen. Mijn fractie vraagt zich af wat er met die intenties gebeurd is. Want in de Kadernota Duurzaamheid noch in de Economische Visie wordt aangegeven dat we als stad actief toewerken naar een circulaire economie. Dit terwijl circulaire economie een antwoord kan zijn op verschillende grote uitdagingen van Den Haag, zoals het afvalprobleem; het behalen van klimaatdoelen; het creëren van werkgelegenheid en het stabiliseren van de lokale economie. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college een strategie te ontwikkelen voor een circulaire economie in Den Haag en hierbij inspiratie te putten uit de strategie van Amsterdam.

Daarnaast willen we aandacht vragen voor de aansturing van The Hague & Partners. Dit kan duurzamer. Ze vermelden bijvoorbeeld niet op hun website wat hun duurzame doelen zijn. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college om per kenniscluster en organisatie uit te werken hoe The Hague & Partners wordt aangestuurd en zich inzet om duurzame bedrijven of ander activiteiten te acquireren en dit te delen met de raad.