Motie Den Haag zoekt duurzame partners


3 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 03 juni 2020, ter bespreking van de Economische Visie.

Constaterende, dat:

  • de gemeente Den Haag als doel heeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
  • The Hague & Partners in hun publicaties en op de webpagina’s niet vermelden wat hun duurzame doelen zijn en hoe ze die willen bereiken.

Overwegende, dat:

  • The Hague & Partners zich actief bezighoudt met de acquisitie van bedrijven en grote evenementen;
  • de wethouder aangeeft dat The Hague & Partners bezig is met duurzaamheid;
  • The Hague & Partners subsidie ontvangt van de gemeente.

Verzoekt het college:

  • om per kenniscluster en organisatie uit te werken hoe The Hague & Partners zich inzet om duurzame bedrijven of ander activiteiten te acquireren en dit te delen met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, GroenLinks, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV