Motie Buslijn 27 via Bezui­den­hout­seweg


3 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van de Raadsmededeling Concept collegereactie op concept vervoerplannen MRDH 2021 van HTM en EBS.

Overwegende, dat:

  • bus 27 als spitsbus Station Mariahoeve verbindt met Randveen;
  • tussen de wijk Mariahoeve en het Centraal Station slechts een halte ligt aan de Laan van NOI;
  • de bus hierdoor in de spits 4 keer in beide richtingen per uur door de Theresiastraat rijdt naast de 6 bussen van bus 24;
  • de Theresiastraat met veel auto- en fietsverkeer daardoor in de spits erg wordt belast en dit de verkeersveiligheid niet ten goede komt;
  • de bus via de Reigersbergenweg de Bezuidenhoutseweg in plaats van de Theresiastraat kan gebruiken;
  • hier sneller mag worden gereden en geen gecombineerde rijbaan is met de fiets;
  • hierdoor ook overstapmogelijkheden kunnen ontstaan met bus 43 en 44 en door de andere route gebruikers kan aantrekken
  • het college zich niet duidelijk uitspreekt over de wenselijkheid van de verplaatsing van bus 27.

Verzoekt het college:

  • in haar reactie te benadrukken dat het college de voorkeur heeft voor het verplaatsen van de route van bus 27 over de Bezuidenhoutseweg.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP, PVV

Tegen