Bijdrage VvGB Duinslag ihkv de Algemene verklaring van geen bedenking


Raad

3 juni 2020

Voorzitter,

Met dit plan verdwijnt groen. Tijdens de Commissie van 11 maart gaf de wethouder niet te weten hoeveel bomen moesten worden gekapt. Hij kon het ook niet natellen, want de bomen bleken al gekapt te zijn. Deze informatievoorziening vanuit het college moet veel beter. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • bij elk planuitwerkingskader, nota van uitgangspunten en (concept-)verklaring van geen bedenkingen aan te geven hoeveel groen verdwijnt en hoeveel bomen worden gekapt;
  • daarbij aan te geven welke maatregelen zijn getroffen of onderzocht om groen te behouden of bomenkap te verminderen;
  • specifiek bij dit plan aan te geven welke mogelijkheden zijn onderzocht om (een deel van de) 199 bomen te behouden en het groen in dit gebied te versterken.

Ook vindt de Partij voor de Dieren het vreemd dat de bomen al bij de zagerij liggen terwijl de raad het bouwplan nog niet heeft goedgekeurd. Voor toekomstige ontwikkelingen zouden we dit graag voorkomen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • Geen onvoorwaardelijke kapvergunningen te verlenen voor ontwikkelingen waarbij een VvgB is vereist totdat de VvgB is afgegeven.

Interessant voor jou

Bijdrage Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen

Lees verder

Afronding debat commissie vervoerplannen MRDH 2021 van HTM en EBS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer