Afronding debat commissie vervoer­plannen MRDH 2021 van HTM en EBS


Raad

3 juni 2020

Voorzitter,

Omwille van de tijd moet ik het helaas kort houden. De Partij voor de Dieren is voor een fijnmazig en toegankelijk openbaar vervoer systeem. Zoals de insprekers in de commissie al hebben aangegeven komt de verkeersveiligheid op de Theresiastraat in het geding door de hoeveelheid verkeer. De buslijn 27 te verplaatsen naar de Bezuidenhoutseweg zorgt voor overstapmogelijkheden met lijnen 43 en 44. De wens lijn 27 te verplaatsen heeft het college nu niet opgenomen in de zienswijze.

Vandaar de volgende motie.
Verzoekt het college;

  • in haar reactie te benadrukken dat het college de voorkeur heeft voor het verplaatsen van de route van bus 27 over de Bezuidenhoutseweg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is mede ingediend door GL en Groep de Mos.