Bijdrage Amare


Raad

3 juni 2020

Voorzitter,

In 2014 is door de coalitie besloten om met stoom en kokend water het spuikwartierproject goed te keuren. Hier waren wel randvoorwaarden aan verbonden.

  1. Het gebouw zou in 2019 zijn opgeleverd
  2. Het project zou 185,8 miljoen kosten
  3. Er zou 0,9 miljoen subsidie worden verstrekt aanvullend aan de cultuursubsidies die in 10 jaar naar 0 zou dalen.

Wat is hiervan terechtgekomen? Helemaal niets.

  1. Het gebouw wordt minimaal 2 jaar later opgeleverd
  2. Het kost 31 miljoen meer
  3. En de structurele kosten nemen met 4,45 miljoen toe. Zo stijgt de totale jaarlijkse exploitatiebijdrage naar een recordhoogte van 8 miljoen per jaar. Van elk kaartje van het DMC betaalt de gemeente de helft.

Daarnaast zien we ook dat er integriteitsschendingen zijn en er niet aan Europese aanbestedingsregels is voldaan.

En wat zet het college daartegenover? Een dubieus tabelletje met een vergelijking met andere steden en een houding alsof dit er allemaal bijhoort. Zo hoor je niet met belastinggeld om te gaan.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we zorgvuldig onderzoek doen naar dit foutenfestijn. En alleen het onderzoek van de Rekenkamer is hiervoor niet voldoende, omdat het verder gaat dan financiële aspecten. We moeten leren van onze gigantische blunders. Vandaar de volgende motie:

Besluit:

  • een voorbereidingscommissie in te stellen, conform de Verordening op de raadsonderzoekscommissie, ten behoeve van een raadsonderzoek naar het verloop van het hele proces rondom de aanbesteding en bouw van het OCC, de exploitatie van Amare en de ontwikkeling van het Spuikwartier;
  • de voorbereidingscommissie als opdracht mee te geven te bezien of het wenselijk is om met het onderzoek ook andere in geld en tijd uitlopende bouwprojecten, zoals de fietsenstalling, busplatform aan het KJ-plein, te betrekken.

De Partij voor de Dieren acht het verder in deze tijd niet uit te leggen dat we weer meer geld gaan geven aan Amare, waardoor er minder budget overblijft om andere kunst- en cultuurinstellingen te steunen. Dit terwijl de cultuursector vanwege de coronacrisis op omvallen staat. Ook zouden we voor we een dergelijk besluit verwachten dat er echt een second opinion plaatsvindt waarbij naar bezuinigingsopties wordt gekeken. Nu kiest het college om toekomstige generaties te laten bloeden voor de megalomane Amareplannen. Mijn fractie kan zich niet voorstellen dat alle collegepartijen deze puinhoop voor zoete koek slikken.

Interessant voor jou

Afronding debat commissie vervoerplannen MRDH 2021 van HTM en EBS

Lees verder

Bijdrage Duurzame dienstreizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer