Bijdrage Heden­daagse kunst in het muse­um­kwartier


Cie samen­leving

17 maart 2023

Voorzitter,

Dank voor de afdoening, maar ik hoop dat de wethouder ook wel een beetje inziet dat dit niet is waar mijn motie om vroeg. Als de raad vraagt om te onderzoeken wat er mogelijk is om hedendaagse kunst een plek te geven in het Museumkwartier, bedoelen we niet of de wethouder een lijstje wil sturen waar momenteel al wat hedendaagse kunst te vinden is. De particuliere kunstuitleen Heden, en 1 keer per jaar de graduation show van de KABK, heel leuk natuurlijk, maar dit kun je toch bijna niet meetellen als cultureel aanbod? Korte Vijverberg 2 van Anna Vastgoed biedt inderdaad mogelijkheden, maar kan daar niet veel meer mee? Pulchri heeft een prachtig aanbod, maar sluit niet erg aan bij het jonge publiek. Als West uit de Ambassade moet, is dat een enorme kaalslag. Er valt dan een groot gat, en we moeten dus nadenken hoe dat ingevuld gaat worden.

Voorzitter, misschien had ik mijn motie beter moeten verwoorden en de wethouder moeten vragen om te onderzoeken hoe het aanbod van hedendaagse kunst verbeterd en versterkt kan worden, zeker gezien het toekomstperspectief van West. Is de wethouder alsnog bereid dat te doen? Het liefst in samenspraak met de huidige aanbieders, maar liever ook met potentiële nieuwe partijen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Raadsvoorstel Bovenbouw KJ-plein

Lees verder

Bijdrage Jaarverslag 2021 - Gemeentelijke Ombudsman en Jeugdombudsman

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer