Bijdrage Herin­richting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal


Commissie Leef­om­geving

22 juni 2023

Voorzitter,

Kan de wethouder ons vertellen wat nou het doel is van deze herinrichting? Want als het doel is om een veilige en prettige fietsroute te realiseren, dan schiet dit plan echt enorm tekort. Al jaren debatteren we in deze zaal over fietsveiligheid in het centrum. En even platgeslagen zijn er twee opties: óf de Grote Marktstraat herinrichten zodat deze veiliger wordt, óf een veel beter alternatief aanbieden. Dit plan doet geen van beide.

‘Kiezen voor sobere en rustige inrichting zonder belijning en kleurverschillen’ is leuk voor autovrije gebieden, maar komt in de praktijk neer op complete chaos. Vindt deze wethouder verkeersveiligheid niet belangrijker dan esthetiek van straatstenen? De Partij voor de Dieren is het met de Fietsersbond eens dat het duidelijk moet zijn waar je kan fietsen. Als de wethouder dit niet doet, kan het college roepen wat ze willen over ‘prettige en veilige fietsroute’, maar niemand gaat zomaar omrijden door wat eruitziet als een autostraat zonder fietspad.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is echt bijzonder kritisch op dit plan. Er wordt veel geld uitgegeven aan een herinrichting die de toekomst van het fietsverkeer door het centrum gaat bepalen en dit is gewoon een halfslachtig plan dat voor niemand écht een verbetering oplevert. Dus, terug naar de tekentafel, zorg voor écht meer ruimte voor de fiets, wat ons betreft ten koste van extra ruimte voor terrassen. Zorg voor een donkerrood en vrijliggend fietspad, dat duidelijk is aangegeven vanaf de Prinsengracht tot de Kalvermarkt. Of beter nog: maak er een fietsstraat van waar de auto te gast is. Maak écht de keuze voor fiets en wandelaars op 1. Alleen dan is dit plan de miljoeneninvestering waard. Graag een reactie van de wethouder.