Bijdrage Verhuur­ver­or­dening Den Haag 2023


21 juni 2023

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor de heldere brief. Goed om te zien dat met de implementatie van de wet goed verhuurderschap deze langdurige problematiek nu echt beter aangepakt kan worden. Mijn fractie heeft nog een aantal vragen, met name over het meldpunt, tegengaan van discriminatie, en ondersteuning aan huurders nadat misstanden zijn aangetroffen.

Over het meldpunt: hoe wordt dit precies ingericht? Is dit de bestaande website, en loopt het oppakken van de meldingen via het huurteam en de pandbrigade? Komen er nog aanpassingen om inderdaad te zorgen dat laagdrempelig en anoniem melden mogelijk is? En kunnen huurders ook meertalig meldingen doen en informatie ontvangen via het meldpunt?

Aansluitend, discriminatie. Is het meldpunt ook bedoeld voor het melden van discriminatie? En verwacht de wethouder dat deze wet, bij invoering of op korte termijn erna, effectieve maatregelen biedt om discriminatie tegen huurders en woningzoekenden tegen te gaan? Zo ja, op welke manier?

Bij de handhaving van de wet zullen waarschijnlijk misstanden aan het licht komen. Voor de huurders die slachtoffer waren van deze misstanden, is het van belang dat zij eventueel recht hebben op compensatie. Kan de wethouder toelichten bij wie zij terecht kunnen met vragen hierover? En is hier dan voldoende capaciteit voor juridische bijstand, mocht dit nodig zijn?

Interessant voor jou

Bijdrage Structuurvisie Den Haag Zuidwest

Lees verder

Bijdrage Herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer