Bijdrage Inclusie mbo-studenten Haagse Intro­duc­tieweek


Cie Samen­leving

13 januari 2023

Voorzitter,

Mijn partij heeft dit onderwerp ook tijdens de programmabegroting genoemd en wil ook nu nogmaals benadrukken dat MBO studenten in deze stad nog steeds niet kunnen aansluiten bij dezelfde activiteiten als het HBO en WO studenten. Er vinden nu gesprekken plaats tussen MBO, HBO en het platform student en stad om te onderzoeken op welke manier MBO studenten kunnen aansluiten bij activiteiten.

Kan de wethouder toelichten hoe de planning er de komende tijd uitziet met betrekking tot deze gesprekken en de te nemen maatregelen?

Ik sluit mij bij de vragen van GroenLInks aan want MBO'ers kunnen daarnaast ook vaak geen gebruik maken van studentenkortingen met hun studentenpas en kunnen niet aansluiten bij studentensportverenigingen. (voorbeeld Haagse roeivereniging). Kan de wethouder toelichten of dit ook onderwerpen zijn die worden meegenomen in de gesprekken die plaatsvinden?


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Wijkberaad Leyenburg

Lees verder

Bijdrage eindrapport Jeugdombudsman leerlingenvervoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer