Bijdrage Wijk­beraad Leyenburg


Cie Samen­leving

13 januari 2023

Voorzitter,

Een wijkberaad dat zich bijna 50 jaar heeft ingezet moet nu stoppen. En dat terwijl het wijkberaad een belangrijke democratische rol vervult. Een wijkberaad zorgt voor verbinding, tussen bewoners, tussen de gemeente en de wijk. Het draagt bij aan het gevoel je verbonden te voelen met je omgeving en samenhang. Deze organisaties moeten we als gemeente dan ook vol ondersteunen en ervoor zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. Onder andere blijkt uit de brief van het wijkberaad Leyenburg dat er verschillende knelpunten zijn, waaronder de moeizame communicatie met de gemeente. Ik sluit mij daarom ook aan bij voorgaande vragen van de Christen Unie, en wil daarnaast de wethouder vragen om toelichten wat de inzet momenteel is om de personeelstekorten z.s.m. op te lossen?