Bijdrage Initi­a­tief­voorstel parkeer­garage Bezui­denhout


2 juni 2022

Dank voor het voorstel. Het is natuurlijk erg jammer dat mevrouw Regts niet zelf haar voorstel kan verdedigen in deze commissie. Ik keek ernaar uit om haar uitspraak ‘parkeergarages zijn ook cultuur’ te kunnen gebruiken in mijn bijdrage. Ze wordt gemist.

Dan het voorstel. Tot een bepaald punt is de Partij voor de Dieren het helemaal eens met de VVD als ze in dit voorstel zegt ‘Den Haag kan door het terugdringen van het ‘blik’ op straat een veel groenere, veel fijnere plek worden om te leven, te wonen en te werken.’ Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Waar we wel van mening verschillen, is hoe dit bereikt wordt. De Partij voor de Dieren wil graag dat mensen steeds minder gebruikmaken van de auto. Want niet alleen neemt dit blik enorm veel ruimte in, ook zorgt het voor luchtvervuiling, lawaai en onveiligheid op straat. De enorme hoeveelheid openbare ruimte die wij in moeten leveren aan dit vervuilende blik, is eigenlijk schandalig, in de stad met zo veel ruimtegebrek.

Mijn fractie zou er dan dus ook geen voorstander van zijn om weer miljoenen te investeren in een parkeergarage die het gebruik van auto’s faciliteert. Wij zouden dat geld liever gebruiken om te investeren in goede bereikbaarheid voor fiets en OV.

Niet alles kan, zoals een prominent lid van de VVD al zei. Ruimte en middelen zijn schaars. Als we naar een gezondere, duurzamere toekomst willen, moeten er nu eenmaal keuzes gemaakt worden. De Partij voor de Dieren kiest voor investeren in een duurzame toekomst, niet voor meer beton om al dat blik in kwijt te kunnen. Wij zullen dan ook tegen dit voorstel stemmen.