Bijdrage Opgeheven tram­haltes snel weer open


2 juni 2022

Voorzitter,

Hartelijk dank aan de inspreker voor zijn informatieve bijdrage. De staat van het Haagse OV is echt ondermaats. Haltes worden opgeheven, frequenties gaan omlaag en het is voor veel mensen te duur. Onaantrekkelijk OV zorgt voor minder reizigers, zorgt voor financiële tekorten, zorgt voor slechter OV. Hoe denkt de wethouder dat we deze neerwaartse spiraal te kunnen doorbreken? In de afdoening van de motie staat dat het college zal verzoeken om de tijdelijk opgeheven tramhaltes weer open te stellen zodra de lockdown maatregelen zijn opgeheven en de reizigersaantallen voldoende zijn toegenomen. Dit lijkt een valse toezegging, omdat de lockdown maatregelen al lang zijn opgeheven en de reizigersaantallen alweer zijn toegenomen. De haltes zijn opgeheven vanwege een tekort aan personeel en financiële middelen, dus een dergelijk verzoek zou niets opleveren. Kan de wethouder dit bevestigen? We vinden hier als raad allemaal dat haltes open moeten blijven, maar ook dat we er nauwelijks zeggenschap over hebben. Wat we wel kunnen verwachten, is een goede onderbouwing waarom er voor bepaalde haltes gekozen wordt. Weet de wethouder waarom er gekozen is voor de haltes die zijn opgeheven?

Ook kunnen we als raad het debat voeren of we als gemeente zelf financieel willen bijdragen om haltes open te houden. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Aanvullend heb ik een vraag over bushaltes van lijnen 23 en 24. Bewoners in Bohemen worden geacht om bus 24 te nemen als alternatief voor bus 23. Maar de haltes van bus 24 zijn nu tijdelijk verplaatst vanwege rioleringswerkzaamheden. Minder mobiele bewoners in Bohemen hebben nu nog minder mogelijkheden om te reizen. Ook omdat de tijdelijke halte een behoorlijk stuk ver weg is.

Is het niet de taak van de gemeente om hier vervangend vervoer voor aan te bieden? Een tijdelijke buurtbus zou hier misschien een goed idee zijn, graag een reactie van de wethouder.

Tot slot zou ik zowel de wethouder als al mijn collega’s met lijntjes naar het Rijk willen oproepen om te blijven lobbyen om toch ook in 2023 aanvullende Rijkssteun te ontvangen om onze financiële tekorten aan te vullen.