Bijdrage Initi­a­tief­voorstel SP “Voor een veilig Moerwijk”


15 november 2023

Voorzitter,

Hartelijk dank aan de SP voor dit mooie voorstel en dank aan de insprekers die op indrukwekkende wijze duidelijk maakten welke grote problemen er spelen in de wijk. Er is duidelijk veel werk, aandacht en zorg in gestoken. We vinden het dan ook goed om te lezen dat een aantal belangrijke onderwerpen worden overgenomen, zoals de huisvesting van zorgdoelgroepen, het uitbreiden van het aantal sociale beheerders en betere verlichting. Kan de wethouder bevestigen dat bij het plaatsen van nieuwe verlichting, zeker in de buurt van natuur, de voorkeur uitgaat naar diervriendelijke verlichting?

Het ontraden van extra fietsenstallingen en fietsnietjes ‘omdat er geen casussen bekend zijn’, is heel flauw. We kennen de SP als een partij die alles samen doet met de bewoners, en als dit verzoek in hun voorstel belandt, is dat uiteraard een doorvertaling van een vraag van de bewoners. Bovendien bestaat een groot deel van de wijk uit woningen die een berging hebben, en dan mág je helemaal geen fietsnietjes aanvragen volgens de gemeente, dus nogal wiedes dat er geen meldingen zijn. Bij deze nogmaals de oproep aan het college om alle bewoners de mogelijkheid te bieden om via de gemeentewebsite fietsparkeerplek aan te mogen vragen.