Bijdrage Vleer­muizen in huizen


16 november 2023

Voorzitter,

Den Haag is een echte vleermuisstad. Twaalf van de achttien Nederlandse vleermuissoorten komen voor in Den Haag, deze soorten zijn extra beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Mijn partij is daarom erg blij met de uitspraak van de Raad van State.

De korte termijn oplossing van het Rijk is natuurvriendelijk isoleren, maar hoe wordt er gecontroleerd en gegarandeerd dat er echt geen vleermuizen meer in de muren zitten zonder ecologisch onderzoek. Wie wordt verantwoordelijk voor de handhaving? Hoe worden alternatieve verblijfplaatsen in deze methode gegarandeerd?

Voorzitter,

De winterslaap voor de vleermuizen is weer begonnen en duurt tot maart 2024. Hoe voorkomt de gemeente dat er in deze periode zonder degelijk ecologisch onderzoek vleermuizen worden platgespoten? Eind mei begint ook de kraamperiode weer, daarom wil mijn partij van de wethouder weten hoe hierop geanticipeerd wordt. Kan de wethouder vertellen wat de stand van zaken is met het soortenmanagementplan. Heeft Den Haag de capaciteit om dit goed uit te voeren.