Bijdrage Struc­tuur­visie Zuidwest


15 november 2023

Voorzitter,

Veel dank aan de insprekers. In mei en juni spraken we ook al over de structuurvisie Zuidwest. Zoals we toen al aangaven, maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen. Niet alleen over het renoveren, bouwen van huizen en het ontwikkelen van wijken, maar ook over dieren, natuur en groen. We zijn blij dat de wethouder aangaf om bij de volgende rapportage in te gaan over de ruimte voor honden om los te lopen, en dat in de Uithof geen groen zal verdwijnen ten koste van recreatie en dat wat natuur is, een natuurgebied blijft.

Toch zijn er ook punten waar we ons toen zorgen over maken en die in het gewijzigde voorstel niet zijn aangepast. Mijn fractie overweegt daarom een amendement om duidelijker vast te leggen dat de structuurvisie zorgt voor 22 vierkante meter groen per woning in Zuidwest, zoals het voorkeursalternatief ook aangeeft. En ook het punt van een van de insprekers over het vastleggen van het minimaal gelijk blijven van het aantal vierkante meters groen nemen we daarin mee.

Ook voor het verdere proces en de uitvoering vindt de Partij voor de Dieren dat nog stappen nodig zijn, bijvoorbeeld door duidelijke spelregels op te stellen waarmee gestuurd kan worden als doelen niet gehaald worden. En door transparant te rapporteren over de hoeveelheid verharding die het toevoegen van duizenden woningen ook met zich meebrengt. Mijn fractie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de uitdagingen die stikstof met zich meebrengt, zoals de commissie MER adviseerde. In mei was de toezegging op stikstof dat gevraagd zou worden of de collega-wethouder er op in zou gaan, maar we hebben nog niets gezien. Het is belangrijk daarom wat mijn fractie betreft belangrijk dat we duidelijke regels hebben over hoe we informatie krijgen en hoe bijsturing kan plaatsvinden, mocht dat nodig zijn. Zo blijft ook de raad goed geïnformeerd en is de raad in staat haar controlerende taak te vervullen.

Rondom voorzieningen begrijpt mijn fractie niet waarom we niet de punten hebben overgenomen uit de structuurvisie CID, vooral over het zeker stellen van voorzieningen. Ook vinden we net als eerder dit jaar dat het openbaar vervoer speciale aandacht verdient. Als de ontwikkelingen met OV niet slagen, heeft dat grote gevolgen voor mobiliteit in Zuidwest. We overwegen hierover een amendement van de SP te steunen.

Voorzitter, met deze structuurvisie Zuidwest zijn we er nog lang niet. Om Zuidwest met de voorgestelde verdichting een groene en leefbare plek te maken is nog veel nodig, zoals transparante informatievoorziening, afspraken om voorzieningen te realiseren en spelregels om bij te sturen. We hopen daarom dat college, raad en stad samenwerken om deze uitvoering beter te maken.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Omgevingskwaliteit & Erfgoedverordening

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel SP “Voor een veilig Moerwijk”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer