Bijdrage Inves­teren in een groen Hollands Spoor Kwartier


25 november 2021

Voorzitter,

In de commissie hebben we uitgebreid gesproken over waarom veel partijen geen voorstander zijn van het geven van een blanco cheque aan de wethouder. Eerst zou er een duidelijk plan dienen te zijn en dan budget en niet andersom.

Wat echter ook bleef hangen is dat weer een hotel in de plannen terugkomt. Overal zien we hotels oppoppen; in Bellevue, in Soza en nu weer bij HS. Wat ons betreft zetten we in op woningen en niet op hotels. Vandaar de motie die ik met de SP, CU/SGP en HSP indien:

Verzoekt het college:

  • de hotelruimte in het HS Kwartier te schrappen en zich in te zetten om dit zoveel mogelijk om te zetten in betaalbare woningbouw.