Bijdrage Leiding door het Midden


Cie Leef­om­geving

30 januari 2020

Voorzitter,

We hadden een interessante werkbespreking over de Leiding door het Midden, maar het was tegelijkertijd ontluisterend. Allereerst werd duidelijk dat het nooit eerder is voorgekomen om eerst een grote pijp aan te leggen en pas later na te denken waar deze voor dient. Ook was onduidelijk waarom als de warmte uit de Rotterdamse Haven zo geweldig is, niet heel Rotterdam en Leiden zijn, of binnen een paar jaar worden, aangesloten.

Daarnaast werd duidelijk dat de fossiele restwarmte als duurzaam wordt gelabeld door Eneco. Zelfs als het warmte is die van een olieraffinaderij komt. En de gemeente trapt daarin. Een duurzame oplossing is dit echter allerminst. Waarom kiest het college ervoor om fossiele restwarmte als klimaatneutraal te benoemen?

Door de hoge temperaturen van de leiding wordt bovendien alle lokale duurzame warmte verbannen en worden juist duurzame bronnen weggedrukt omdat de restwarmte zich op de basislast richt en niet op de piekbelasting.

En toch concludeert het college dat aan de eisen uit het coalitieakkoord wordt voldaan. Dit is ontluisterend. Op die manier komen we van de regen in de drup. Gas wordt vervangen door olie. En we stimuleren de fossiele industrie om open te blijven. Graag een reactie van de wethouder. Wat doet de wethouder om te zorgen dat duurzame bronnen echt voorrang krijgen? En dat de fossiele processen worden afgeschakeld? Welke eisen gaat de gemeente stellen aan de bronnen gegeven het feit dat Eneco aangeeft dat het alleen bronnen wil die de gemeente accepteert? Hoe gaat de gemeente dit vastleggen?

Kan de wethouder verder ingaan op wat de gevolgen zijn voor Den Haag? Hoeveel bomen worden er gekapt?

Naast de inhoud is ook het proces zeer vreemd. De wethouder lijkt de Raad bewust te schofferen. Eind november zegt de wethouder dat Den haag geen toestemming geeft en dat voor verdere besluitvorming een bespreking zal plaatsvinden. Voor die bespreking besluit het college al dat de leiding prima is. Waarom niet wachten tot de Raad erover heeft gesproken zoals beloofd?

Tot slot, waarom zou je een leiding aanleggen om de Rotterdamse fossiele industrie helpen langer te blijven bestaan? Waarom willen we zo graag de Rotterdamse smeerpijp?