Bijdrage Lozerhof


Cie Ruimte

11 maart 2020

Voorzitter,

Mijn fractie begrijpt de wenselijkheid van verdichting, maar dit moet niet ten koste gaan van het groen. Uit het PUK blijkt niet in hoeverre het bebouwingsvlak toeneemt. Kan de wethouder die cijfers aangeven? Kan de wethouder verder aangeven of bomen of ander groen voor deze plannen moet wijken?

Tot slot ligt deze ontwikkeling bij de ecologische zone. Kan de wethouder verder ingaan of de ecologische zone last zal krijgen van het bouwen?

Kan de wethouder verder ingaan op hoe de kwaliteit van het bouwwerk wordt geborgd en het niet overkomt als een jaren 70-blokkendoos?