Bijdrage neven­functie Wethouder van Tongeren


Cie Bestuur

23 juni 2021

Voorzitter,

1,5 jaar geleden ging het stadhuis op de schop. De Rijksrecherche kwam op bezoek en wethouders en burgemeester traden af. Opeens stond het integriteitsbeleid volop in de belangstelling. We zouden het beter gaan doen. Wat zien we anderhalf jaar later daarvan terug?

Wat mijn fractie betreft te weinig. We zijn in oude gewoontes vervallen van dubbele petten en een baantjescarrousel. Met als recente smeur een gasbaantje voor onze duurzaamheidswethouder bij een bedrijf dat inzet op fossiele energie. Een duurzaamheidswethouder die van het gas af wil kan toch niet ook bij een gasbedrijf werken? En een wethouder die inzet op aardwarmte kan toch niet ook bij een aardwarmtebedrijf werken? En een wethouder die aan tafel zit in de RES met EBN kan daar toch niet ook werken?

We krijgen een briefje van het college zonder enige integriteitsoverweging. Hoe anders was dat in Amsterdam waarbij bewust is gekozen om niet de duurzaamheidswethouder bij EBN aan te stellen maar de vervoerwethouder. Waarom is de integriteitsafweging in Den Haag anders?

Wat de Partij voor de Dieren betreft is het duidelijk: als wethouder Van Tongeren commissaris wil worden bij een gasbedrijf moet ze opstappen als duurzaamheidswethouder. En als het college dit niet beseft dan hebben we geld verspild aan allerlei consultants rond integriteit zonder dat het besef op dit thema is doorgedrongen. Staan we dus voor een integere stad of voor een gasgestookte banencarrousel?