Bijdrage Nota’s van Uitgangs­punten Dreven-Gaarden-Zichten


Cie Ruimte

24 juni 2021

Voorzitter,

We spreken vandaag over een plan waarbij alle gemeentelijke kaders uit het raam worden gegooid en wijken worden weggevaagd. Een veerkrachtige wijk wordt in een frame geplakt dat er van alles mis is, terwijl het achterstallig onderhoud en de gebrekkige voorzieningen een van de grootste problemen zijn. En wanneer de gemeente en Staedion falen, is de oplossing van het stadsbestuur om een wijk weg te bulldozeren.

En wat komt ervoor terug? Een verdichte wijk, zonder voorzieningen, zonder goed OV waarbij het groen wordt weggevaagd. Een project waar niet de bewoner centraal staat, maar de portemonnee van Staedion en Heijmans. Een wijk waar koopwoningen opeens het frame van sociale huurwoningen krijgen en parkeerdekken met ondergrondse bomen opeens geframed kunnen worden als groene ruimten.

Voorzitter, kunt u zich voorstellen dat zo met het beschermde stadsgezicht in Zeeheldenkwartier of Benoordenhout zou worden omgegaan? Waarom het dan toch kan? Het zijn toch maar huurders en sloop is goedkoper. Wat de Partij voor de Dieren betreft zorgt dit plan voor een ongewenst precedent. Projectontwikkelaars volgen deze ontwikkeling ook en zien dat de gemeente de woonagenda, een beschermd stadsgezicht en de referentienormen makkelijk bij het grofvuil zet.

Voorzitter, de tijd is te kort om al deze punten uitvoerig langs te lopen. En daarom sluit ik me voor de punten rond het slopen, de zogenaamde sociale huurwoningen en de risico’s aan bij de inbreng van de HSP en SP en concentreer ik me op het groen en voorzieningen.

Want voorzitter, we zien een enorme ontstening. 50.000 vierkante meter onverharde ruimte verdwijnt. Zeven voetbalvelden! En wat krijgen deze wijken ervoor in de plaats? Drie keer het aantal woningen.

Wethouder Bredemeijer gaf aan dat het groen niet zou afnemen en dit is ook per motie vastgelegd. Het aantal vierkante meters onverharde ruimte in het gebied zou minimaal gelijk blijven. Waarom wordt hier niet naar gehandeld? En waarom is het principe van de Agenda Ruimte voor de stad dat verdichting gepaard gaat met vergroening verlaten?

En het college zegt in haar brief over de referentienormen dat de Haagse referentienorm voor openbaar groen ‘zuiver en alleen voor openbaar groen’ is. Maar hier wordt dus met de plannen niet aan voldaan. De norm is 16 en dit plan ligt onder de 14. Waarom houdt de wethouder zich niet aan de groennorm?

En dan kiest het college er ook nog voor om daken van parkeergarages te rekenen tot groene ruimte. De huidige groene onversteende ruimte wordt vervangen door parkeerdaken en ook nog eens ruimten die niet in de avond zijn te betreden. En om het gebrek aan bomen te compenseren worden bomen in de parkeergarage geplant. Gekker wordt het toch niet?

Aan al die groene ruimte hebben veel dieren niets blijkt uit de beantwoording van de wethouder, want om er te komen moet een gevaarlijke stenen trap worden beklommen. Zo wordt dus een groot deel van de leefomgeving vernietigd en vervangen door beton. Waarom niet deze binnentuinen ook gebruiken voor de natuur? Of de bestaande strokenbouw hanteren?

Tot slot de ecologische zone. Deze zou duurzaam in stand moeten blijven. Waarom wil de wethouder hier opeens in bouwen en om hoeveel vierkante meters verlies gaat het dan? Hoeveel bomen moeten worden gekapt? Het is makkelijk om een zone weg te tekenen, maar het terug te laten komen ergens anders is moeilijker.

Dan nog een aantal vragen over de voorzieningen. Hier is geen geld voor. Een van de belangrijkste tekortkoming van Zuidwest is dat er weinig voorzieningen zijn. Dit verandert niet met dit plan. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat dit plan dan onvoldragen is? Betekent dit dat de wethouder ook hier de referentienormen aan de kant schuift? En waarom is de LER niet gebruikt om de huidige situatie in kaart te brengen en op die manier de huidige tekorten aan te pakken? Ook onze aangenomen motie op dit onderwerp en alle discussies in het CID ten spijt. De voorzieningen komen we later wellicht op.

En ook met het mobiliteitsbeleid is van alles mis. Mensen komen twaalf hoog te wonen, maar een treinstation is in geen velden of wegen te kennen. Wat er wel komt? Parkeerhuizen. Een soort rijtjeswoningen voor auto’s, omdat ondergrondse parkeergarages en beter OV te duur is.

De focus lijkt dus te zijn op alleen maar bouwen. En de voorzieningen en OV komen wellicht ooit een keer. Mensen die hier komen wonen zullen dit niet doen, omdat ze het willen, maar omdat er geen andere woningen beschikbaar zijn. De propositie: kom naar Dreven als je nergens anders een woning kunt krijgen. En je krijgt zelfs twee woningen: een voor je gezin en als je geld hebt ook één voor je auto.