Bijdrage Bras­serskade


Raad

1 juli 2021

Voorzitter,

Dank aan de insprekers voor de vasthoudendheid. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de zienswijzen. We zien dat de gemeente het plan op een paar punten heeft aangepast, maar de kern van de kritiek blijft. De gemeente kiest voor verstening in plaats van vergroening.. Er wordt een groot gebouw en parkeerterrein gerealiseerd op nu nog onbebouwd terrein en dit op een plek waar veel beschermde diersoorten leven.

Honderden bomen moeten wijken en het college schrapt 1100 vierkante meter aan groen. De Partij voor de Dieren kan om deze reden niet instemmen met dit plan. We hadden bovendien verwacht dat het college gegeven het coalitieakkoord echt meer zou doen om groen te borgen. Maar hier kiest het college weer voor verstening. En daar zijn mens en dier de dupe van.