Bijdrage Omge­vings­dienst Haag­landen: Ziens­wijze ontwerp­be­groting 2023, meer­ja­ren­raming 2024-2026


Cie Leef­om­geving

25 mei 2022

Voorzitter,

We stellen al jaren een begroting voor dit samenwerkingsverband vast, maar hebben eigenlijk heel weinig zicht hierop. Zo bevat de begroting geen duidelijke doelen of indicatoren. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Welke prioriteiten worden gesteld? Voor een begroting van 25 miljoen is de transparantie wat mager.

Hoe is de prioritisering tussen de verschillende focusgebieden? Wat is het beleid rond stikstof en wat het beleid rond energiebesparing? Hoe kijkt de Omgevingsdienst naar de energiebesparingsplicht? Hoeveel hoeveel capaciteit zit hierop?

Verder is mijn fractie benieuwd wat de ODH zelf doet om duurzaam te worden. Hoe ziet haar wagenpark er bijvoorbeeld uit en haar gebouwen?

Tot slot een vraag over de risico’s. De kostenstijgingen van grondstoffen en energie zijn hoger dan de gebruikte indexatie. Zijn deze risico’s goed meegenomen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Tweeminutendebat over Emissieloze bevoorrading Natura 2000

Lees verder

Bijdrage Herontwikkeling locatie Vissershavenstraat 2-4

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer