Bijdrage Heront­wik­keling locatie Vissers­ha­ven­straat 2-4


1 juni 2022

Voorzitter,

In 2020 heeft de Partij voor de Dieren samen met de HSP en PvdT een initiatiefvoorstel ingediend om waardevolle bebouwing van de Vissershavenstraat te behouden. Dit hebben we opgesteld samen met de hulp van vele bewoners en SOS Den Haag. Veel dank voor de goede samenwerking daarop. En ook veel dank aan de heer Groenewold voor het initiatief in de raad om een amendement in te dienen. We zijn blij dat de wethouder bereid was dit ter harte te nemen en nu met een plan is gekomen waarbij niet alles gesloopt wordt. De kenmerkende panden met pannendaken aan de Vissershavenstraat worden behouden. Het bijzondere erfgoed van 1924 blijft zo voor Scheveningen bestaan.

De Partij voor de Dieren is daarom erg tevreden dat deze waardevolle bebouwing behouden blijft en dankt de wethouder voor zijn inzet hiertoe. Graag zou ik vanuit deze positie de wethouder nog vragen om te reageren op de inspreker. Het is onder andere aan de heer Drijver te danken dat nu deze mooie panden worden behouden. Hopelijk past daar de nieuwe bebouwing ook bij.

Interessant voor jou

Bijdrage Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026

Lees verder

Bijdrage PUK herontwikkeling KPN-locatie Mgr. Nolenslaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer