Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat over Emis­sieloze bevoor­rading Natura 2000


Cie Leef­om­geving

25 mei 2022

Voorzitter,

De afdoening van de motie die erg lang op zich heeft laten wachten is erg summier. Wat is nou de reden dat het zo lang heeft geduurd? En wat is de reden dat er geen kwaliteitsconvenant kan worden afgesloten? Willen strandpaviljoens niet meewerken? Zijn er middelen die de gemeente heeft om strandpaviljoens te bewegen om over te stappen op andere bevoorrading? Vindt de wethouder het wenselijk dat bevoorrading soms zelfs via een fietspad plaatsvindt met grote vervuilende vrachtwagens? Waarom wordt dit toegestaan?