Bijdrage Ontwik­ke­lingen Haags Medisch Centrum


Cie Samen­leving

17 januari 2019

Voorzitter,

Allereerst dank aan alle betrokken insprekers die hun zorgen hier hebben geuit.

Stel je voor: je bent aan het werk en ineens krijg je een pushbericht op je telefoon dat de locatie waar je werkt waarschijnlijk gaat sluiten.

Stel je voor: je bent als gepensioneerde de krant aan het lezen en ziet in een van de koppen zoals die van Den Haag Centraal ‘Sluiting Bronovo ligt al vast’ dat het ziekenhuis waar je als patiënt komt misschien wel gaat sluiten. Het ziekenhuis waar je de geboorte van je kleinkind hebt mogen ervaren, maar ook het ziekenhuis waar je afscheid hebt moeten nemen van je dierbaren.

Dit alles lijkt de harde realiteit te worden voor zorgverleners en patiënten van het Bronovo. Als iets een maatschappelijke functie vervult gaat dat gepaard met een hoop betrokkenheid. Juist om onrust te voorkomen is open communicatie belangrijk. De Partij voor de Dieren betreurt het dan ook dat de raad van bestuur daar niet naar heeft gehandeld.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren staat voor zorg op maat en dichtbij de mensen. De optie dat een ziekenhuis in onze gemeente dreigt te verdwijnen is zorgwekkend te noemen. Zo komen bijvoorbeeld de aanrijtijden van ambulances in gevaar, want voor ruim 8.000 inwoners stijgt de aanrijtijd met 5 a 6 minuten. En, voorzitter, om te illustreren hoeveel impact deze minuten op een mensenleven kunnen hebben een tweetal voorbeelden. Hersenen hebben voor slechts drie minuten een noodvoorraad zuurstof. Bij een hartstilstand is het moeilijk om een hart na 4 tot 7 minuten moeilijk op gang te brengen. Daarnaast neemt de druk op de spoedeisende hulp nog verder toe en wordt de drempel naar zorg verhoogd.

In de ouderenmonitor van 2017 blijkt het stadsdeel Haagse Hout waarin het Bronovo ligt het hoogste aandeel ouderen te hebben en het meest te zijn vergrijsd. Verder blijkt dat in de stadsdelen Loosduinen en Haagse Hout dat de ouderen relatief gezien ook het oudst zijn, meer dan de helft van de ouderen is daar 75 plus.

Voorzitter, dat is zorgwekkend. Niet alleen omdat Bronovo het expertisecentrum ouderen is maar ook dat de zorg voor deze ouderen nu nog relatief in de buurt is, maar wellicht straks niet meer. Onze fractie hoopt dat het college deze zorgen heeft geuit in het gesprek met de raad van bestuur van het HMC. We zijn ook benieuwd of er nog meer gesprekken staan gepland tussen de gemeente en de raad van bestuur van het HMC? Graag een reactie.

Voorzitter, op 21 december is er een gesprek geweest tussen de raad van bestuur van het HMC en diverse collegeleden. Tijdens dat gesprek is gemeld dat het HMC werkt aan verschillende toekomstscenario’s. In de pers is al het een en ander geschreven ook op basis van een geheim herstructureringsplan. Daar wil mijn fractie het toch over hebben aangezien een besluit over de toekomst van het Bronovo al de 24e wordt gegeven.

Een van de plannen zou de verkoop van de grond zijn, die geschat wordt op ongeveer 30 miljoen. Kan de wethouder aangeven of tijdens het gesprek ook dit scenario is besproken? Kan het college deze grondwaarde bevestigen?

Als gemeente gaan wij over de bestemmingen in de stad. Momenteel heeft de grond een maatschappelijke bestemming. Als de geruchten kloppen dat de raad van bestuur de grond wil verkopen aan projectontwikkelaars is het dus niet mogelijk om op die bestemming te gaan wonen. Als gemeente moeten we ons dan ook niet tegen de muur laten zetten door een projectontwikkelaar die al beoogde plannen heeft voor de locatie en de raad van bestuur van het HMC. In Amsterdam heeft de wethouder een ‘voorlopig voorkeursrecht’ op het pand van het Slotervaartziekenhuis weten te vestigen waardoor de gemeente de eerste partij is waarbij het pand wordt aangeboden bij verkoop.

Ook al gaat deze wethouder niet over stenen, het gaat hier om stenen met een zorgelijk randje. De Partij voor de Dieren sluit zich daarom aan bij de gestelde vragen van de SP over de bereidheid van de wethouder om de ‘voorkeursrecht’ constructie te onderzoeken om het behoud van een zorgfunctie op deze plaats te verzekeren voor de toekomst? We horen verder graag van de wethouder of de verschillende scenario’s die invloed hebben op het zorgniveau in Den Haag ook in het college zijn besproken? Wat zijn daar de uitkomsten van?

De Partij voor de Dieren wil Bronovo behouden en dringt er bij de wethouder op aan om de belangen van de buurtbewoners, de personeelsleden en de mensen die zorg nodig hebben te blijven verdedigen in de gesprekken met de raad van bestuur van het HMC. En sluit zich daarom ook aan bij de vraag van de PvdA op dat gebied.

Tot zover mijn bijdrage.


Interessant voor jou

Bijdrage Vuurstapels Scheveningen en Duindorp

Lees verder

Bijdrage Single use plastic

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer