Bijdrage Vuur­stapels Sche­ve­ningen en Duindorp


Cie Bestuur

16 januari 2019

Voorzitter,

We zijn in Scheveningen door de inzet van al onze hulpverleners aan een enorme ramp ontsnapt. Echter, zelfs met deze erg te bewonderen inzet was er sprake van een ramp. Huizen, fietsen en bedrijfsruimtes vlogen in brand. En daarnaast was er aanzienlijke schade aan natuur en milieu. Een vreugedevuur kunnen we het niet noemen.

Voorzitter, de vuurstapels moeten op de schop; zoveel is duidelijk. De Partij voor de Dieren vindt het goed dat deze ramp gedegen en onafhankelijk wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo kan boven tafel komen hoe dit zo mis heeft kunnen gaan. Voorzitter, er blijven namelijk veel vragen open; over juridische aspecten en wat gedaan is met signalen.

De Partij voor de Dieren zou allereerst graag willen weten waarom er is gekozen voor een convenant in plaats van een vergunning. Wij zijn het eens met hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder, die vindt dat afspraken niet in de plaats van vergunningen mogen komen. En dat als dit toch gebeurt, die afspraken gewoon openbaar zouden moeten zijn. Graag een reactie van de burgemeester. Is zij bereid dit convenant alsnog openbaar te maken?

Voorzitter, als ik specifiek kijk naar de APV van Den Haag dan zie ik dat er een vergunningplicht bestaat voor grote evenementen, een ontheffing nodig is voor het rijden op het strand en een ontheffing nodig is voor het afsteken van dit soort vuur. Ik begrijp nu dat op geen van alle punten publiekrechtelijke toestemming is gegeven en dat slechts een convenant is getekend. Klopt dit echt? Het lijkt zo dat 1 dag in het jaar wetteloosheid aan de kust bestond. Voor de gemiddelde buurtbarbecue vereist de gemeente een vergunning; waarom dan niet voor zo’n groot evenement?

Voorzitter, er wordt in een van de vier brieven gesuggereerd dat de Raad deze aanpak heeft goedgekeurd. Deze suggestie werpt de Partij voor de Dieren verre van zich. Er is nooit een Raadsbesluit aangenomen, de convenanten zijn niet gedeeld en er is niet duidelijk gecommuniceerd dat wetten niet werden nageleefd. Dit vindt mijn fractie buitengewoon kwalijk.

Voorzitter, we hebben gezien dat bewoners vreesden voor huis en haard en dat ze zelf hun huis hebben geprobeerd te beschermen. Maar wat gebeurt er met de schade die ze hebben opgelopen? De gemeente verwijst naar verzekeraars, maar is dit terecht? Als bewoners geen verzekering hebben of de schade deels niet wordt gedekt dan is de organisatie of zelfs de gemeente gewoon aansprakelijk.

Voorzitter, verder wil mijn fractie weten wat is gedaan met signalen; de signalen van buurtbewoners, hulpdiensten en weerinstanties. Op filmbeelden van vorig jaar is het duidelijk te zien: brandende brokstukken vliegen over straat en over het strand. Bezorgde bewoners stuurden de beelden naar de gemeente, maar zonder resultaat. Wat is er met deze signalen gedaan?

De Partij voor de Dieren begrijpt niet waarom het vuur is afgestoken. De windrichting was duidelijk anders dan voorgaande jaren en in 2016 heeft de burgemeester nog aangegeven dat toegezien werd op een stipte naleving van de eisen en als dit niet gebeurt dat in wordt gegrepen en de vuurstapels dan geen doorgang kunnen vinden. De burgemeester geeft nu aan dat de afspraken uit het convenant niet zijn nagekomen. Waarom is dan niet gehandhaafd? Hetzelfde gold in het geval de weersomstandigheden niet gunstig waren; dan zou ook niet worden afgestoken. Waarom is het afsteken dan toegestaan?

Voorzitter, de vragen stapelen zich op; alleen geruststellende antwoorden blijven uit. Er lijken duidelijke fouten te zijn gemaakt waardoor Scheveningen in lichterlaaie stond. Hier moet snel duidelijkheid over komen, zodat we volgend jaar een veiligere oud- en nieuw kunnen vieren.