Bijdrage Opvang vluch­te­lingen


Cie Samen­leving

13 oktober 2022


Voorzitter,

Artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens luidt: ‘Elk persoon heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat; heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren’.


Keer op keer wordt dit debat gekaapt met de vraag vangen we meer of minder vluchtelingen op. Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil het hebben over menswaardig opvang, over kwaliteit, over hulp. Kortom over solidariteit. We zijn als rijkelijk land op de vingers getikt door Artsen Zonder Grenzen voor ons Harteloze vluchtelingen beleid. Ieder mens in beweging heeft een uniek verhaal, het is niet zo zwart-wit als vaak wordt gesteld.

Onderzoekers geven ook aan dat het huidige aantal asielzoekers weinig afwijkt van het gemiddelde van de laatste decennia, en dat er dus geen sprake is van een uitzonderlijk hoge piek.

Voorzitter, vaak merkt de Partij voor de Dieren dat mensen tegen elkaar op worden gezet, dat insinuaties worden gemaakt die niet kloppen. Voorzitter, vluchtelingen worden gebruikt als bliksemafleider gebruikt voor het falende woningbouwbeleid. Dat er nu woningnood is, is niet een probleem dat ineens is ontstaan. Het komt doordat er een tekort is aan sociale huurwoningen. Landelijk maakt minder dan 10% van de vluchtelingen deel uit van de wachtrij op een sociale huurwoning. Als je dat vertaalt naar onze stad, is dat dus te verwaarlozen. Voorzitter, de Partij voor de Dieren roept dan ook op om niet langer meer mensen tegen elkaar uit te spelen, maar solidariteit te tonen en meer sociale huurwoningen te realiseren!


Veiligheid. Voorzitter een punt van aandacht, zo bleek maar weer onlangs dat er een actie is gestart voor Eritrese vluchtelingen die in regio Haaglanden zijn gekomen, maar die bloot zijn gesteld aan mensenhandelaren, hier in veiligheid zijn, maar nog steeds door handelaren worden gechanteerd om geld te ontvangen. Voorzitter, dat is ook voor de mensen in onze stad, een stad van Vrede en Recht onwaardig. De vraag aan de wethouder is dan ook wat het college hieraan gaat doen om bijvoorbeeld dit bespreekbaar te maken, hier iets voor in te richten?

Queer opvang. Eerder gevraagd om aan te sluiten bij Rainbow railroad. Toen gaf voormalig wethouder emancipatie Kapteijns aan dat er Shelter City is om queer activisten tijdelijk op te vangen en op adem te laten komen in een veilige opvang. Mooi voorzitter, maar wel van tijdelijke aard. Wat doen we voor queer vluchtelingen? Is de wethouder bereid een soort van Shelter City plus te organiseren, waardoor queer vluchtelingen hier veilig kunnen worden opgevangen in navolging van Rainbow Railroad?


Tot zover voorzitter.