Bijdrage over het hijsen van de Isra­ë­lische vlag


11 oktober 2023

De vreselijkheden in Israël en Palestina verdienen onze aandacht. Een tweeminutendebat over vlaggen in de gemeenteraad is daar wat mijn fractie betreft niet de juiste plek voor.

Als gemeente hebben we weinig invloed op de politiek in Israël en Palestina. We kunnen wel bijdragen aan de verhoudingen tussen onze eigen burgers, waarvan velen op een of andere manier te maken hebben met Palestina en Israël, en Palestijnse en Joodse vrienden en familie hebben. De verhoudingen in Den Haag mogen niet lijden onder oplaaiend geweld van Israël-Palestina.

De gemeente moet verbindend zijn. Zich uitspreken tegen alle vormen van geweld tegen burgers en het maken van burgerslachtoffers aan alle kanten veroordelen. Oproepen tot het zoeken van een rechtvaardige, duurzame oplossing waarbij compassie, gelijkwaardigheid en mensenrechten centraal staan. We staan dan ook achter het besluit van de burgemeester om de vlag halfstok te hangen. Er is dan ook een beweging gaande om bij gemeenten en provinciehuizen de internationale vlag van vrede op te hangen of te projecteren. Zou de burgemeester bereid zijn zich bij deze beweging aan te sluiten?