Bijdrage Parti­ci­patie CID


Cie Ruimte

17 juli 2019

Dank voor dit document. Nuttig om te hebben. Ik kan me aansluiten bij veel van de gestelde vragen en met name bij het betoog dat bewoners zich niet serieus genomen voelen en dat het zenden van informatie iets anders is dan het participeren. Participatie lijkt niet goed van de grond te komen. Hoe zorg je dat je mensen meekrijgt? Dus niet alleen informeren maar ook dat mensen input kunnen geven op NVUs en PUKs? Eerder heb ik ook aangegeven dat duidelijker moet worden aangegeven wat bewoners vinden en wat met hun punten is gedaan.

Voor de PUK wordt aangegeven dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de participatie bij de projectontwikkelaar legt en slechts toetst aan haar beleidsuitgangspunten. Klopt het dan dat er dan geen borging is dat omwonenden worden betrokken of dat er iets met de signalen van de buurt wordt gedaan? Hoe komen deze signalen bij de gemeente en neemt ze mee bij het al dan niet vaststellen van een PUK?

Een aantal vragen verder over de Vrijheidsplaats. Hier staat dat er een NVU hiervoor klaar zou zijn, maar deze heeft mijn fractie nooit gezien. Is deze inderdaad klaar en wanneer komt deze naar de raad? Waarom volgt hier geen bestemmingsplanwijziging en bij de andere plannen wel? Wordt hier dan het traject rond de specifieke verklaring van geen bedenking gevolgd?