Bijdrage Paviljoen Noord­bou­levard


Cie Ruimte

17 juli 2019

Voorzitter,

Is het een ruimteschip wat landt op de Boulevard? Of een deel van een achtbaan? Nee, het is ‘een alzijdige publiekstrekker met grote iconische waarde’, aldus het college. Waaruit blijkt dit? Waaruit blijkt dat sprake is van een grote iconische waarde?

Volgens het PUK zou de Boulevard een herkenbaar eindpunt krijgen in de vorm van een publiekstrekker. Nu we het concrete voorstel zien is het de vraag of dit het geval is. Wordt met publiekstrekker gewoon horeca bedoeld? Dat is er toch al genoeg? Waarom is dit een publiekstrekker?

Hoe wordt verder rekening gehouden met de uitstraling van licht en geluid naar de omgeving? Wordt dit gebouw in de nacht verlicht? En hoe zit het met de uitstraling naar het Natura 2000-gebied? Hoe wordt verder omgegaan met reclame op de gevel? Hoe is omgegaan met de gevolgen van dit gebouw voor de stikstofdepositie?

Tot slot, voorzitter, staat er weer iets heel opmerkelijks in de brief over de algemene verklaring van geen bedenkingen. Er staat dat de Commissie op 6 mei heeft bevestigd dat het plan onder de algemene verklaring valt. Waarom stelt de wethouder dit? De wethouder heeft zelfs tijdens de vergadering aangegeven te kijken of een specifieke verklaring mogelijk is. Waarom dit dan zo in de brief zetten? Het voelt alsof met deze brief een eigen werkelijkheid wordt gecreëerd en dat stoort mijn fractie toch wel.

Het past daarbij juist niet eens onder de algemene verklaring want het wijkt af van het ruimtelijk kader zoals vastgesteld door de Raad. Graag een reactie. Waarom niet gewoon een specifieke verklaring?