Bijdrage Madurodam


Raad

18 juli 2019

Voorzitter,

Als deze plannen iets aantonen, is het dat geluk in een klein hoekje zit. Een klein hoekje gras, welteverstaan, ingeklemd tussen doorgaande wegen, afritten en trambanen. Nadat het college wat boompjes heeft bijgeplant, zullen dieren dit wildreservaat ongetwijfeld met honderden tegelijk binnenstormen. En dat biedt kansen voor de Haagse economie. Hier kunnen we toeristen naartoe lokken. Vandaar onze volgende motie:

Voorzitter, op een serieuzere toon. Deze compensatie is natuurlijk een wassen neus. Maar, als we een dergelijk gebied echt aanwijzen als stedelijke groene hoofdstructuur moeten we nadenken over hoe dieren er moeten komen. Vandaar de volgende motie:

Dan nog een onderwerp waar het college gek genoeg helemaal niet aan heeft gedacht in het bestemmingsplan: de rechtszaak over de programmatische aanpak stikstof. In het ontwerpbestemmingsplan staan passages waarom dit plan via de PAS doorgang kan vinden. Dit is juridisch achterhaald. De Partij voor de Dieren komt met een amendement om de juridische werkelijkheid correct vorm te geven. Hierbij het amendement.

Samenvattend, voorzitter. Met dit plan wordt de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, Rijksbeschermd stadsgezicht en een aangewezen ecologische zone grootschalig aangetast. Een volwaardig bos wordt een kopje kleiner gemaakt en zo verliezen vogels, vleermuizen en veel kleine zoogdiersoorten hun leefgebied.

Dit is de reden dat we met zovelen tegen deze plannen hebben gedemonstreerd. Helaas zijn GroenLinks en Hart voor De Mos nu bijgedraaid. Eerst met grote woorden de verkiezingen ingaan en dan tekenen bij het kruisje. De Partij voor de Dieren houdt vast aan haar idealen en zal tegen het plan stemmen.

Dank voorzitter.