Bijdrage Koekamp


Raad

18 juli 2019

Voorzitter,

Groen staat onder druk in Den Haag. Met de ontwikkelingen op de Koekamp wordt de natuur wederom zwaar aangetast. Nutteloze fietspaden komen en bomen gaan. Tientallen waardevolle bomen gaan verloren zonder dat iemand er beter van wordt. O ja, één organisatie wordt er beter van; Staatsbosbeheer. Het grootste schandaal van deze plannen is wel dat een organisatie die is opgericht om bossen te beschermen vooral bezig is om bomen te kappen en horeca uit te baten.

En de wethouder gaat daar gewoon in mee. En uiteindelijk zijn de natuur en de inwoners van Den Haag de dupe. En daarbij staan ook allerlei wijzigingsbevoegdheden in de Koekamp ingetekend die tot nog meer kap zullen leiden. Waarom? Heeft de Koekamp niet genoeg te verduren?

Voorzitter, er is geen enkele onderbouwing van de aantasting van de watergang en toch wil het college dat ook bij de Koekamplaan toestaan. Om dit te voorkomen dient de Partij voor de Dieren het volgende amendement in; hiermee wordt deze wijzigingsbevoegdheid geschrapt. Ook meteen een motie om de bomen te beschermen.

Zoals ik zei staan bomen namelijk onder druk. Omdat we niet weten tot hoe ver de kapdrift van dit college strekt, wil mijn partij alvast de beukenlaan langs het Malieveld beschermen. Net als de bomen aan het Lange Voorhout kunnen we die beuken in de toekomst een monumentale status geven, die ze overigens ook absoluut verdienen. Vandaar de volgende motie:

Tot slot een amendement over de boswachterswoning. Deze wordt met dit bestemmingsplan niet beschermd, terwijl juist dit soort gebouwen moeten worden behouden. Om het college mogelijkheden te geven om dit gebouw te behouden het volgende amendement waarin we zorgen dat voor sloop ook een vergunning nodig is.

Dank voorzitter