Motie Monu­mentale bomen Koekamplaan


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 18 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos (RIS302851).

Overwegende, dat:

  • de Koekamplaan al eeuwen bekendstaat om haar rijen bomen;
  • deze beukenlaan net als de bomenrij aan het Lange Voorhout erg waardevol is om voor toekomstige generaties te behouden;
  • wenselijk is de beukenlaan als monumentaal te bestemmen, net als de bomen aan het Lange Voorhout, om zo meer bescherming aan deze bomen te bieden.

Verzoekt het college:

  • de Adviesraad Monumentale Bomen voor te stellen de bomenrijen naast de Koekamplaan te bestemmen tot monumentale bomen zodra zij 50 jaar oud zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Motie Geen nieuwe plannen ten koste van bomen

Lees verder

Motie Kom Haagse theatermakers tegemoet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer