Motie Kom Haagse thea­ter­makers tegemoet


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024.

Overwegende, dat:

  • de gemeente volgens de cultuurnota waarde hecht aan een goed maakklimaat met ruimte voor talentontwikkeling;
  • de nota aangeeft dat de gemeente oog moet hebben voor de manier waarop de bedrijfsvoering van de culturele sector is ingericht én functioneert om de gewenste kwalitatieve en maatschappelijke resultaten te bereiken;
  • in de nota blijvende aandacht is voor het behouden en creëren van betaalbare ruimtes;

Constaterende, dat:

  • theatermakers behoefte hebben aan een ander soort ruimte dan andere kunstdisciplines;
  • het voor onafhankelijke Haagse theatermakers vaak moeilijk is om aan een (oefen)ruimte te komen;
  • er in Den Haag weinig broedplaatsen zijn voor theatermakers;
  • er in Den Haag geen productiehuis bestaat voor theatermakers zoals in andere grote steden.

Verzoekt het college:

  • met onafhankelijke theatermakers in gesprek te gaan over de heersende behoefte aan (oefen)ruimte en broedplaatsen;
  • tijdens deze gesprekken met de theatermakers ook de mogelijkheden voor onder andere een productiehuis voor theater te onderzoeken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de DierenPeter Bos

Haagse StadspartijLesley Arp

SPIsmet Bingöl

CDA


Status

Aangehouden

Voor

Tegen