Motie Geen nieuwe plannen ten koste van bomen


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 18 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos (RIS302851).

Overwegende, dat:

  • op de Koekamp en het Haagse Bos veel waardevolle bomen staan;
  • deze bomen de groene longen zijn van de stad;
  • door het afgraven van de watergang en door de aanleg van fietspaden al tientallen bomen worden gekapt;
  • er wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan staan die ten koste kunnen gaan van vele bomen.

Spreekt uit, dat:

  • onwenselijk is dat de nieuwe wijzigingsbevoegdheden zullen leiden tot het kappen van bomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Lees onze andere moties

Amendement Verwijder wijzigingsbevoegdheid noordelijke watergang

Lees verder

Motie Monumentale bomen Koekamplaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer