Bijdrage Grond­beleid


Raad

18 juli 2019

Voorzitter,

Vanwege de beperkte spreektijd zal ik me tot 1 onderwerp beperken. We zijn blij dat invulling is gegeven aan onze motie over klimaatneutrale gemeentelijke grondexploitaties. Dit zou dan gebeuren via ontwikkelcompetities waar de duurzaamheid zou worden beoordeeld. Duurzaamheid zou een belangrijk criterium zijn, maar wat dit precies inhoudt is onduidelijk. Terwijl dit juist de enige manier van duurzaamheidssturing hierin kiest. Vandaar de volgende motie: