Bijdrage Beleids­kader Kunst en Cultuur 2021-2024


Raad

18 juli 2019

Voorzitter,

Kunst en cultuur zetten aan het denken, maken emoties los, ontroeren, ontregelen, stimuleren en verbinden. Onze fractie heeft meerdere meldingen ontvangen over hoe moeilijk het is om geschikte (oefen)ruimtes te vinden voor onafhankelijke theatermakers. Een van de redenen die in andere steden tot onder andere productiehuizen voor theaters heeft geleid, wat zorgt voor ruimte en een stimulans voor samenwerking. Daarom dienen wij vanavond een motie in om met onafhankelijk theatermakers in gesprek te gaan om de behoefte naar ruimtes te inventariseren en daarbij ook te kijken of een productiehuis voor theater in Den Haag daarbij een oplossing kan zijn.

Ook zien wij nog veel onduidelijkheden rondom de invoering van de Fair practice. Daarom steunen wij de motie van de HSP die voor een onderzoek pleit.