Bijdrage Veiligheid


Cie Bestuur

4 september 2019

De partij voor de Dieren vindt het belangrijk om in te zetten op vroegtijdig signaleren van dierenmishandeling en te rapporteren aan de daarvoor bedoelde instanties zoals de LID, NVWA en de Dierenpolitie, om ernstig dierenleed te voorkomen. Mijn fractie is dan ook blij dat dit punt is opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid. Wij zijn ook benieuwd naar hoe de driehoek dit gaat implementeren. Is hiervoor al een opzet gemaakt? En zo nee, voor wanneer staat dit op de planning?

Mijn fractie maakt zich zorgen over de afnemende capaciteit van de dierenpolitie. Wat gaat de burgemeester doen om dit te verbeteren? Tot in welke mate kunnen BOA’s dit opvangen?

In het huidige juridisch systeem komen dierenmishandelaars er vaak met een milde straf vanaf. Er momenteel niet genoeg aandacht en expertise binnen het Openbaar Ministerie. Het is jammer dat meneer Zwinkels al is vertrokken, hopelijk kan iemand anders van de driehoek dit beantwoorden. Is er een mogelijkheid dat bij het Functioneel Parket een officier van justitie op het gebied van Dierenmishandeling wordt aangesteld? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter. In Den Haag, stad van Vrede en Recht, worden mensen nog altijd gediscrimineerd omwille van hun geloof, huidskleur of omdat zij zich identificeren als LHBTIQAP+. Er blijven zich incidenten voordoen die duidelijk maken dat wij als stad nog een lange weg te gaan hebben als het gaat om inclusiviteit.

De Nederlandse wet kent het begrip ‘hate crime’ niet. Maar ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor delicten die worden gepleegd met een discriminatoir motief. Hoe pakken wij dit op in Den Haag? In hoeverre stelt het onderscheiden van verschillende vormen van hate crime bijzondere eisen aan de opvang van deze slachtoffers bij het melden c.q. doen van aangifte en daarna bij het bieden van slachtofferhulp?

Ik ben benieuwd naar de specifiekere cijfers als het gaat om zaken als dierenmishandeling en hatecrime. Meneer Entken heeft zojuist toegezegd de cijfers over geregistreerde delicten op het gebied van dierenmishandeling en LHBTIQAP+ gerelateerde zaken te delen, misschien kan wil worden uitgebreid tot alle cijfers rondom hatecrime.

Wat de Partij voor de Dieren betreft, wordt inclusiviteit een prioriteit. Een inclusieve stad, is een veilige stad.

Interessant voor jou

Bijdrage Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024

Lees verder

Bijdrage Verkenningen en vervolgstappen Den Haag Zuidwest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer