Bijdrage Verken­ningen en vervolgstappen Den Haag Zuidwest


Cie Ruimte

4 september 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat in Den Haag Zuidwest zal worden geïnvesteerd. En het is fijn dat wordt aangegeven dat het uitgangspunt van vergroenen, verduurzamen en verdichten centraal staat.

Hierover heeft mijn fractie een aantal vragen. Allereerst zouden wij willen weten hoe de wethouder vergroenen voor zich ziet. Committeert hij zich eraan dat het aantal vierkante meters aan groene ruimte niet afneemt? Hier maakt mijn fractie zich namelijk wel zorgen. Er zijn vaker bouwontwikkelingen langsgekomen die zouden vergroenen, maar die uiteindelijk betekenden dat op een kleiner oppervlakte groen wat extra bomen werden geplant. Kan de wethouder uitleggen wat het 'herdefinieren van het groen' precies inhoudt? Dit soort woorden baart de Partij voor de Dieren namelijk zorgen.

Er staat nu bovendien dat op het niveau van het bouwblok er een overmaat aan groene ruimtes is. Een dergelijke uitspraak stemt de Partij voor de Dieren als groene partij ook absoluut niet gerust. Wat betekent dit concreet? Betekent dit dat deze zogenoemde 'overmaat' wordt aangepakt en Zuidwest minder groen wordt? Graag een antwoord.


De Partij voor de Dieren juicht verder het versterken van de ecologische kwaliteit langs één van de lange lijnen toe, maar is benieuwd wat dat versterken precies inhoudt. Graag een reactie van de wethouder.​

Dan een vraag over verduurzaming. Er wordt verwezen naar de Botlekpijp en naar het aardwarmteproject, maar niet naar lokale lage temperatuurwarmte en all-electric. Waarom is dat? Bij nieuwbouw is een dergelijke invulling toch juist goed te doen?

Tot slot een punt over de sociale woningen. Mijn fractie begrijpt de keuze om het aantal sociale woningen procentueel niet te doen toenemen, maar vraagt zich wel af of de nieuwbouwwoningen wel minimaal voor 30% sociaal zijn. Dit doet weliswaar het percentage sociale woningen dalen, maar zorgt tegelijkertijd voor een toevoeging van het aantal woningen. Hoe ziet de wethouder dit?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Veiligheid

Lees verder

Bijdrage Naleving en handhaving resultaten 2017 en intensivering 2018-2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer