Bijdrage Koekamp


Cie Ruimte

16 juli 2019

Voorzitter,

Groen staat onder druk in Den Haag. De ontwikkelingen in de Koekamp zijn daar een goed voorbeeld van. Nutteloze fietspaden komen en bomen gaan. De natuur wordt zo ernstig aangetast door de kapplannen van Staatsbosbeheer en deze wethouder. En dit terwijl de akte van Redemptie juist bepaalt dat de Koekamp behoed dient te worden voor dit soort plannen. Graag een reactie.

Voorzitter, een groot deel van dit gebied is nu ingericht als wijzigingsgebied met alle mogelijke gevolgen van dien. Waarom zijn er hier zoveel wijzigingsbevoegdheden? Wat is precies het plan rond het verbreden van de watergang ten noorden van de Koekamp? Waarom wil het college ook hier de Koekamp aantasten? Hoeveel bomen moeten hiervoor sneuvelen?

Dan de brug over Utrechtsebaan. Kan het college toelichten wat de gevolgen hiervan zijn voor de natuur? Hoeveel bomen worden gekapt en hoeveel groen verdwijnt er dan? Klopt het dat de plannen nu zijn gewijzigd en de brug een fietsbrug moet worden? Is dit wel mogelijk gegeven de helling?

Voorzitter, het college heeft allerlei plannen, maar de vraag is wat het doel is van deze plannen. In plaats van wegen te verleggen en natuur aan te tasten kan het college ook kiezen voor behoud van het bestaande. De beschermende statussen stapelen zich op, maar het college lapt ze stuk voor stuk aan zijn laars. In het Rijksbeschermd stadsgezicht (p. 72) staat de “opmerkelijke rust” als te beschermen waarde genoteerd. Nu wil het college het hele gebied toegankelijk maken, een doorgaande fietsroute realiseren, en een horeca- en informatiecentrum openen. Hiermee blijft er van de “opmerkelijke rust” toch niets over? Graag een reactie.

Voorzitter, dan de karakteristieke bomen. Kan het college aangeven hoeveel bomen in de Koekamp monumentaal zijn en of het overweegt meer aan te wijzen?

Voorzitter, tot slot een vraag over de karakteristieke boswachterswoning. Omdat de eis tot behoud de ontwikkeling van horeca zou bemoeilijken, stelt dit college die eis niet. Voorzitter, dit is echt de wereld op zijn kop. Waarom is de karakteristieke waarde niet in dit bestemmingsplan zo gedefinieerd? Wil de wethouder toestaan dat dit gebouw wordt gesloopt? Kan de wethouder de status van de boswachterswoning als gebouw in het bestemmingsplan en in de wijzigingsbevoegdheden nader toelichten?