Bijdrage PAS-uitspraak


Cie Ruimte

29 januari 2020

Voorzitter,

We mogen trots zijn dat we Natura2000-gebieden in Den Haag hebben en daar moeten we goed voor zorgen. En hier wringt meteen de schoen. De afgelopen jaren hebben we de gebieden verwaarloosd. We hebben allerlei bouwontwikkelingen bij de gebieden toegestaan en hebben automobiliteit gestimuleerd waardoor de gebieden overbelast zijn.

Door de Raad van State zijn we met onze neus op de feiten gedrukt. We moeten moeilijke beslissingen niet nog meer vooruitschuiven. Om te voorkomen dat onze duinen een doods landschap wordt waar alleen nog brandnetels kunnen groeien moeten we in actie komen. We moeten opkomen voor onze bijzondere dier- en plantensoorten. Echter, in deze discussie wijst iedereen naar elkaar en komt er geen oplossing. Rijk wijst naar provincie, provincie naar rijk en de gemeente wijst naar allebei. En er is nog steeds geen duidelijkheid.

Vorige week hadden we een interessante werkbespreking, maar wat bleef hangen is dat we eigenlijk nog heel weinig weten en we nog niet in de buurt van een oplossing zijn. 28.000 nog te bouwen woningen staan onder druk, maar of dat echt het geval is ligt aan hoeveel ruimte het Rijk aan ons geeft en hoe die ruimte wordt verdeeld. Wanneer weten we hier meer over, vraag ik aan de wethouder?

Complimenten verder aan de wethouder voor de brief. Mij moet echter ook tegelijk iets van het hart. In de brief stond een verwijzing naar een bijlage. Die is toen op mijn verzoek online gezet en na een dag alweer offline gehaald. Toen is gekozen om gewoon de verwijzing naar de bijlage uit de brief te halen. Gekker kan toch niet? Ik heb nog nooit meegemaakt dat een brief op zo’n slinkse manier is aangepast en ook nog eens dat ik een bijlage direct op mijn pc moet opslaan omdat hij anders verdwijnt. Ik vraag de wethouder om de bijlage met de lijst met projecten gewoon met de raad te delen. Dan hebben we in elk geval iets meer zicht op de concrete projecten.

Kan de wethouder in de Commissie hier ook al wat meer vertellen? Wanneer komt bijvoorbeeld de MER van het CID? Is dit vertraagd vanwege de stikstofproblematiek?

Voorzitter, we moeten verder niet alleen naar het Rijk kijken. Alle kleine beetjes helpen om dit probleem aan te pakken. Niet alleen het Rijk, maar ook Den Haag kan wat doen. Goed dat een aantal maatregelen zijn bekeken. Mijn fractie ziet dit als goede mogelijkheden om te laten zien dat we onze verantwoordelijkheid pakken en niet alleen naar het Rijk en provincie kijken. Is de wethouder het hiermee eens? Kan de wethouder niet al een uitgebreidere lijst maken van maatregelen die we lokaal kunnen nemen? Mijn fractie is bijvoorbeeld groot voorstander van het instellen van een grotere milieuzone.

Als we kijken naar de gevolgen daarvan, dan zou het invoeren een gigantisch positief effect hebben. We kunnen 5 keer de hele gebruiksfase van alle woningbouwprojecten compenseren. Dat is niet niks. Mijn fractie zou graag willen dat we deze zone dit jaar invoeren. Graag een reactie.

Maar ook het versterken van de natuur is essentieel. Bijvoorbeeld door minder auto’s naar de natuurgebieden te trekken door daar parkeerplaatsen te laten vervallen en om de natuur weerbaarder te maken door deze uit te breiden. Welke plekken ziet de wethouder die hiervoor geschikt zijn? Kunnen we niet dat enorme parkeerterrein bij het Strafhof verkleinen? Kan de wethouder in dit kader verder aangeven hoe het staat met het terrein om Meijendel waar eerst bouwplannen voor waren?

Dank

Interessant voor jou

Bijdrage Voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein

Lees verder

Bijdrage profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer