Bijdrage profiel­schets voor de nieuw te benoemen burge­meester


Cie Bestuur

29 januari 2020

Voorzitter,

Dank aan het presidium voor de opzet voor de profielschets. Kan het presidium ingaan op wat is gedaan met de resultaten uit de stad? Wat is op basis daarvan aangepast in de profielschets?

Als mijn fractie kijkt naar de profielschets zien we een grote tombola en allerlei wensen. Mijn fractie had liever gezien dat de schets wat korter was zodat duidelijk wat waar voor ons de focust ligt. Waarom heeft het presidium hier niet voor gekozen? Verder had de Partij voor de Dieren graag gezien dat uitgesproken werd waar we vooral op letten bij een nieuwe burgemeester. Hierin kan ook gekeken naar de input van de stad. Waarom is hier niet voor gekozen?

Voorzitter, we zien dat een nieuwe burgemeester daadkrachtig en integer dient te zijn. Iemand die al bekend is met het thema waarover hij gaat: de veiligheid van Den Haag. En uiteraard iemand die goed een Raad kan voorzitten. De eisenlijst is echter zo lang, dat je het idee hebt dat we een kandidaat zoeken die niet bestaat. Een schaap met 5 poten; hier zijn we als Partij voor de Dieren sowieso geen voorstander van. Graag een reactie.

Als we verder kiezen om zoveel tekst aan Den Haag te wijden en allerlei economische dogma in de profielschets op te nemen dan valt op dat dier, natuur en milieu ondersneeuwen. Energietransitie omdat het moet en verder niks. Waarom, vraag ik aan het presidium? Waarom ziet het presidium economische groei als veel belangrijker dan de klimaatcrisis tegengaan of opkomen voor het milieu of dierenwelzijn? Waarom zoveel nadruk op stadspromotie?