Bijdrage Perceel met poten­tieel, Vissers­ha­ven­straat 2-4 Oud Sche­ve­ningen


Raad

14 juli 2020

Voorzitter,

Met dit raadsvoorstel wordt ingezet op sloop-nieuwbouw, terwijl er waardevolle historische gebouwen staan. Daarom heeft de Partij voor de Toekomst samen met de HSP en de Partij voor de Dieren een voorstel gedaan om het grootste deel te slopen, maar wel de karakteristieke randbebouwing te behouden.

Om deze optie serieus te kunnen verkennen en ons voorstel te bespreken is nodig de inzet op volledige sloop te verwijderen. Daarom zijn we blij met het amendement van D66 hierover en de quickscan die ook deze kant op wijst. Dit kunnen we dan gebruiken om in het najaar uitvoeriger over het plan te spreken. Klopt het dat de wethouder dan met een voorlopig ontwerp zal komen?

We hopen zo dat we met z’n allen kunnen zorgen dat de honderdjarige bebouwing nog langer voor Scheveningen behouden blijft.