Bijdrage Popu­lie­ren­ver­van­gingsplan


16 juni 2016

Voorzitter,

Vijftig jaar hebben de nu op de kaplijst staande populieren gezorgd voor schone lucht, een prettige leefomgeving en de opvang van water. Ook hebben de populieren voor schuilgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel voor dieren gezorgd. Dit is in een stad als Den Haag heel waardevol. Om waardering uit te spreken voor deze bijdrage aan het leefmilieu hebben populieren langs de President Kennedylaan een lintje gekregen.

Dit is symbolisch, maar illustreert voor de Partij voor de Dieren dat we zuinig op deze bomen moeten zijn en niet te snel tot kap moeten overgaan. De second opinion van de Groendirectie Holland laat zien dat in sommige gevallen de wethouder te snel naar de hakbijl grijpt. Bomen lijken steevast te slecht te zijn ingeschat, omdat de beoordeling plaatsvond voordat er achterstallig onderhoud is verricht. Is de wethouder bereid om nogmaals naar de populieren te kijken en te beoordelen of ze echt allemaal gekapt moeten worden? Of is de wethouder bereid een onafhankelijk expert naar de bomen te laten kijken?

Kan de wethouder verder aangeven waarin de populieren aan de Laan van Meerdervoort verschillen van de bomen aan de President Kennedylaan? Aan de Laan van Meerdervoort is de wethouder namelijk niet tot kap overgegaan.

Voorzitter, mijn fractie heeft ook vragen over het begrip beheerbaarheid. Waarin verschilt dit criterium van het beoordelen van de veiligheid? Met het begrip beheerbaarheid lijkt de wethouder de onderhoudskosten als uitgangspunt te nemen en niet de veiligheid of de leefbaarheid van de omgeving. Kan de wethouder aangeven of het klopt dat vooral kostenoverwegingen de doorslaggevende factor zijn?

Voorzitter, mijn fractie zou de afwegingen van de wethouder helder op tafel willen krijgen. In plaats van het grootschalig vervangen zou de veiligheid en verzorging van de populieren voorop moeten staan. In plaats van een grootschalig kapplan zou mijn fractie graag een onderhouds- en verzorgingsplan ontvangen. De wethouder zou veel meer visie op het onderhouden en veilig houden van deze mooie bomen moeten hebben. Dit zeker voor de bomen die nog niet gekapt worden. Is de wethouder hiertoe bereid?

Bedankt

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer