Popu­lieren in Den Haag


In Den Haag worden ruim 2.000 populieren gekapt en vervangen (het zogenaamde 'populierenvervangingsplan'). De reden hiervoor is dat bij deze bomensoort (wanneer hij oud is) grote takken van deze bomen kunnen breken en zo de veiligheid in het geding kan komen.

De Partij voor de Dieren betreurt de kap, maar heeft begrip voor de veiligheidsoverwegingen van de gemeente. Wel menen we dat de gemeente te makkelijk voor bomenkap kiest. Zo kan de gemeente de levensduur van Haagse bomen verlengen door meer en beter onderhoud te plegen. Zo kunnen grote vallende takken worden voorkomen. Ook hebben veel bomen op de arme Haagse zandgronden een steuntje in de rug nodig in de vorm van bemesting.

Daarnaast staan ook tientallen te kappen populieren middenin een bosschage, of langs het water. Wanneer de bomen zich op afstand van looproutes bevinden, hadden ze wat de Partij voor de Dieren betreft mogen blijven staan. Bomen bieden vooral in hun laatste levensfase een rijke habitat voor talloze diersoorten.

Verder veroorzaakt de kap van duizenden bomen in enkele jaren een grote kaalslag in de stad. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente de bomenkap en herplant stapsgewijs had moeten uitvoeren. Zo was de impact op het straatbeeld, en op de habitat voor dieren, beperkt gebleven.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws